dcGO - A comprehensive domain-centric ontology resource for post-genomic research on functions, phenotypes, diseases and more   
  
  

gi|296127341|ref|YP_003634593.1| (Brachyspira murdochii DSM 12563)

(
show help)
Now Using Gene Ontology (GO). You can switch to another ontology:

Protein sequence

Comment hypothetical protein [Brachyspira murdochii DSM 12563]
Sequence length 750
Sequence
MNNSNNSIEELLNKAKESFENKDYEKAIEYIDKVIFYNGDSYDLYHNRGLAKLNLRLYEG
AIKDFDRAIELGDYNSYYERGLAKFYMAFYKEAIEDFNKVVELDKSSAASFAYNTIGLCK
YNLNEFDEALKYYNKAIETNPNLIIAYHNIALLKHSMGLDDEALSYLNKALEIDTNNIET
YLKIYSIKLGLGLEREANEYLDKIMEMYPDDLYIYDRIGNIKIDAGYMEESLEYLKKALE
INPNFIDAYYDIAFALHKLNLNDEALSYLEKALQISPNNADTYFKIFLIKRALGDYDGAL
SCLEKILEIDDTDVAIYNEIALIKIELELYEEALYYLNKALCIDNNNAEIYNTIGLVYHY
KRNYEEAIKNFNKALELNTSMDMAYYNIGLSYYEMHDYEKAIEYYNKALEINTQYSAAYI
NLGLIEHNFGNYQEAINYYKRALEINPNYSLSYYNIALAEMSLEDYDKALEDFNHALELG
YNEADIYTNIGLIYSREAIYDKAIEYYNKVLEINPNKVNAYYNIAFCLSNMDKYKEALEI
YDKVIRMYPGNFDVYYERGYTKYRVSKYEEAIRDFDIIINVNSKHYNAYYYRGCSKKYLK
NYDEAIKDFDKAIEYNPNNPDYYSEKASCYDYLNKYRESIENYDKAIELNDNDWFLYILR
AKEKFLLSKETNLENKTNDKKSFFNKIISKITSSKNYTDLEKSALNDLEKSYNLALEDEF
NLMVFKDIIKDEFTNIDLAADFCKDNNITL

Jump to [ Top · Protein sequence · Domain architecture ]

Domain architecture

1

Jump to [ Top · Protein sequence · Domain architecture ]