Putative anticodon-binding domain of alanyl-tRNA synthetase (AlaRS) Superfamily

Family Domains Species
Putative anticodon-binding domain of alanyl-tRNA synthetase (AlaRS) 1 1